Logo-Lindicus
Logo-Lindicus

OVER LIN

Lin Cleeren is een gedreven jonge syndicus met meer dan 10 jaar ervaring als vastgoedmakelaar-syndicus. Ze heeft haar sporen verdiend bij een gerenommeerd syndic kantoor te Middelkerke én te Koksijde, maar is nu klaar om op haar eigen benen te staan.

Lin is een echte syndicus in hart en nieren en staat gekend voor haar persoonlijke aanpak, transparantie en heeft oog voor details. Gepassioneerd door het vak zet ze zich in voor haar mede-eigenaars. 

Als u op zoek bent naar een goede, gedreven én ervaren syndicus die u met raad en daad kan bijstaan, dan is Lin Cleeren de syndicus die u zoekt.

Aarzel niet om contact op te nemen voor vrijblijvend advies, informatie of een prijsaanvraag.

DSC_0492

HET BEHEER VAN JOUW GEBOUW

De Lindicus maakt het verschil door de specialisatie in het beheer van gebouwen, de transparantie, de permanentie en de persoonlijke betrokkenheid.

Wilt u op beide oren slapen en zorgeloos kunnen genieten van uw mede-eigendom, dan bent u bij de Lindicus aan het goede adres!

Heeft u vragen / twijfels of wenst u vrijblijvend advies, dan bent u welkom in ons kantoor te Nieuwpoort. Graag beantwoorden we ook uw mail of telefoon.

3

FAQ of VEELGESTELDE VRAGEN

 • 1. Wat doet een syndicus

  Een syndicus beheert de algemene delen van een gebouw. Dit op zowel technisch, administratief en financieel vlak. Meer informatie hierover kunt op onze website onder het tabblad syndic terug vinden. 

  De syndicus treedt op als wettelijke vertegenwoordiger van de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars). 

  Dit zorgt ervoor dat de syndicus polyvalent is en thuis is op veel markten. De syndicus leidt deze zaken in goede banen door te coördineren, te delegeren en op te volgen.  Op volgende website jouw-syndicus.be kun je een filmpje terug vinden die de job en de taak van de syndicus toelicht. 

 • 2. Waarom een syndicus?

  Het is wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen wanneer een gebouw bestaat uit 2 of meer appartementen en de eigendom verdeeld is onder verschillende personen.  

  Dit betekent ongeacht de omvang van het gebouw, zolang er meer dan 2 afzonderlijke kavels zijn die toebehoren aan verschillende eigenaars, er een syndicus moet aangesteld worden. 

  De VME heeft de keuze om een professionele syndicus of een mede-eigenaar ('occasionele syndicus') aan te stellen. (meer info onder punt 2.) Het takenpakket en de bevoegdheden blijven hetzelfde, ongeacht het type syndicus. 

  Wanneer hoeft u géén syndicus aan te stellen?

  • indien het gebouw (met meerdere kavels) slechts 1 eigenaar telt
  • indien de 'aard van het onroerend goed dit rechtvaardigt'. Dit betreft voornamelijk kleine gebouwen waar dit als clausule in de statuten opgenomen werd.
 • 3. Wie mag zichzelf een professionele syndicus noemen?

  Een professionele syndicus kan zowel een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. Elke syndicus (professioneel - occasioneel) dient ingeschreven te zijn in het KBO.

  De titel vastgoedmakelaar - syndicus vereist een BIV erkenning. (Lin Cleeren BIV 513214)

 • 4. Waarom een professionele syndicus aanstellen?

  Een appartementsgebouw beheren is een complexe taak, waar heel wat bij komt kijken zoals het naleven van wetgeving, administratie, boekhouding, juridische geschillen, ...

   

  Een professionele syndicus neemt deze zorgen uit handen en biedt u volgende voordelen:

  • expertise en ervaring: een professionele syndicus is op de hoogte van de laatste wetgeving en met de nodige ervaring kan hij helpen de juiste beslissing te nemen
  • efficiënte werking en tijdsbesparing: door de nodige infrastructuur en software pakketten kan de syndicus zijn taken correct en efficiënt uitvoeren wat een tijdsbesparing oplevert
  • objectiviteit en neutraliteit: de syndicus is objectief en een neutrale scheidsrechter die in het belang van alle mede-eigenaars handelt
  • vakkennis, knowhow en schakel tussen de dienstverleners: door zijn vakkennis en knowhow kan de professionele syndicus u direct met de correcte persoon/firma in contact brengen

   

  Tot slot is er een kwaliteitsgarantie op de professionele syndicus doordat een syndicus gebonden is aan de deontologische code, dient jaarlijks verplichte opleidingen te volgen, alsook is een professionele syndicus gedekt door een collectieve polis, onderschreven door het BIV. Dit geeft u een betere dekking in geval van een beroepsfout. 

 • 5. Wat zijn 'syndickosten'?

  De 'syndickosten' bestaat uit 2 onderdelen nl.

   1/ kosten eigen aan de algemene delen van een mede-eigendom (elektriciteit - brand/burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - alle verplichte wettelijke controles/keuringen - alle kosten met betrekking tot de lift - ...) volgens een verdeelsleutel

  2/ beheerskost van de syndicus

  • forfaitair ereloon voor alle wettelijke prestaties (bijeenroepen Algemene Vergadering (AV) - uitvoeren/laten uitvoeren beslissing AV - beheren vermogen Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beheren -  VME vertegenwoordigen in rechte als voor beheer van de algemene delen - ...)
  • tarief voor alle aanvullende prestaties volgens de getekende syndicus overeenkomst (organiseren bijzondere algemene vergadering (BAV) - informatieverstrekking bij overdracht van een kavel en het verwerken van deze gegevens -  beheer van schade dossiers/aanwezigheid op expertise  - privatieve interventies - ... )  

   

  Deze kosten worden opgelijst en via de jaarlijkse afrekening naar de mede-eigenaars toegezonden 

 • 6. Wat is een mede-eigenaar?

  Van zodra u een kavel aankoopt in een onroerend goed met meerdere kavels, die toebehoren aan verschillende eigenaars, wordt u mede-eigenaar. Alle mede-eigenaars van het betreffende onroerende goed vormen samen een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME), waar u door de aankoop automatisch lid van wordt. 

  Als mede-eigenaar heeft u rechten én plichten

  U kunt als mede-eigenaar gebruik maken van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en u heeft het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering (AV), alsook te stemmen over beslissingen betreffende de mede-eigendom en inzage te hebben op de boekhouding van de mede-eigendom.

  Hiertegenover staat natuurlijk de plicht om uw aandeel in de kosten van de mede-eigendom te betalen, de regels van de basisakte en regelement van mede-eigendom te respecteren en meldingsplicht aan de syndicus over eventuele problemen in het gebouw. 

 • 7. Wat is het verschil tussen gemeenschappelijke en privatieve delen?

  De opsplitsing tussen privatieve delen en gemeenschappelijke delen kunt u terug vinden in de statuten (basisakte en reglement van mede-eigendom) van het gebouw. 

  De privatieve delen zijn delen die slechts door één eigenaar gebruikt worden zoals een berging, het appartement zelf, ... 

  De gemeenschappelijke delen zijn delen die door meerdere of alle mede-eigenaars gebruikt kunnen worden zoals de lift, de trapzaal, ... Alle mede-eigenaars hebben een aandeel (quotiteiten) in deze gemeenschappelijke delen die gebruikt wordt om de kostenverdeling bij de afrekening te maken. 

  Belangrijk om te weten is dat de syndicus in staat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen en niet van de privatieve delen. 

   

 • 8. Welke spelregels moeten er gevolgd worden?

  De spelregels van de mede-eigendom staan beschreven in de statuten. De statuten bestaat uit een basisakte en een reglement van mede-eigendom, dewelke door de notaris opgemaakt worden. 

  1. basisakte: deze akte met de beschrijving (privatief & gemeenschappelijk) van het goed wordt aangevuld met de vermelding van de aandelen (quotieiten) per kavel.
  2. reglement van mede-eigendom: deze akte bevat de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar, alsook de wijze van de verdeling van de lasten. 

  Verder beschikt elke mede-eigendom over een reglement van interne orde (RIO), waarin de huishoudelijke regels beschreven staan. 

  Meer informatie over de wet op mede-eigendom kunt u terug vinden in boek 3 'Goederen' van het Burgerlijk Wetboek ondertitel 3 - Gedwongen mede-eigendom.  

 • 9. Heeft u na het doornemen van deze FAQ nog vragen?

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen.