Logo-Lindicus
Logo-Lindicus

TECHNISCH BEHEER

Technisch beheer: uw gebouw in topconditie houden.

Het technisch beheer is een van de belangrijkste taken van uw syndicus. Dit omvat zowel het onderhoud, herstellingen als de veiligheid van het gebouw en de mede-eigenaars.

Het onderhoud is van belang voor de levensduur van uw gebouw en het beperken van de kosten. Dit omvat een periodieke controle van het gebouw door de syndicus, de periodieke schoonmaak, het periodiek keuren van de lift, het periodieke nazicht van de brandveiligheid, …

Daarnaast stelt de syndicus iemand aan om kleine of grote herstellingen in geval van breuk of defect uit te voeren. Denk maar aan een kapotte lamp, een afgebroken sleutel, een defect aan de lift, en zo veel meer. Hiervoor rekent de syndicus op de hulp van gespecialiseerde vakmensen. Deze werken worden ook steeds prompt opgevolgd.

Verder speelt de veiligheid ook een belangrijke rol in het technisch beheer. De syndicus zorgt ervoor dat het gebouw voldoet aan alle wettelijke bepalingen op gebied van veiligheid. Dit draagt bij aan de bescherming van de bewoners / gebruiker van het gebouw . Dit door periodieke keuringen in te plannen, het laten opmaken van de nodige attesten (denk o.a. EPC algemene delen en binnenkort het asbestattest) en het bijhouden van alle nodige documenten.

Heeft u vragen of twijfels over het technisch beheer van uw gebouw, aarzel niet om de Lindicus te contacteren.